Gobi "Saxaul" woestijnbomen (zinken in water)
terug